Volds­rap­per næg­tet visum

BT - - NYHEDER -

Chris Brown er per­so­na non gra­ta i Au­stra­li­en. I 2009 over­faldt den 26- åri­ge rap­per sin da­væ­ren­de kæ­re­ste, Ri­han­na, og tæ­ske­de den 27- åri­ge san­ge­r­in­de til blods, og ef­ter­føl­gen­de blev Brown straf­fet med en be­tin­get volds­dom, en bø­de og med sam­fund­stje­ne­ste. Rap­pe­ren må der­for af­ly­se fi­re kon­cer­ter på kon­ti­nen­tet. De au­stral­ske myn­dig­he­der næg­ter sim­pelt­hen at ud­ste­de visum til den volds­døm­te bal­la­de­ma­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.