’ Ven­ner’- stjer­ne af­ly­ser sit bryl­lup

BT - - NYHEDER -

KÆR­LIG­HE­DEN BRAST Der bli­ver al­li­ge­vel ik­ke no­get bryl­lup mel­lem sku­e­spil­le­rin­den Cour­te­ney Cox og hen­des for­lo­ve­de Jo­hn­ny McDaid. Par­ret har væ­ret for­lo­vet de se­ne­ste 18 måneder, men de har iføl­ge un­der­hold­nings­me­di­et TMZ ik­ke kun­net for­e­ne de­res livs­stil.

For selv­om Jo­hn­ny McDaid le­ver ro­ck­li­vet som gu­i­ta­rist i grup­pen Snow Pa­trol, er han i vir­ke­lig­he­den me­re til det stil­le fa­mi­li­e­liv. Der­i­mod fa­rer 51- åri­ge Cour­te­ney Cox til­sy­ne­la­den­de i by­en med ve­nin­der­ne i ti­de og uti­de. Glans­rol­le Iføl­ge fle­re ame­ri­kan­ske me­di­er var det san­ge­ren Ed She­e­ran, der i sin tid in­tro­du- ce­re­de det nu for­hen­væ­ren­de par for hin­an­den.

Cour­te­ney Cox hav­de sin glans­rol­le som Mo­ni­ca Gel­ler i suc­ces­se­ri­en ’ Ven­ner’ fra 1994 til 2004. Hun har dat­te­ren Co­co på 11 år sam­men med eks­ge­ma­len David Arquet­te. De to var gift mel­lem 1999 og 2010.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.