1,55

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Book­ma­ker­ne ran­ge­rer Mang­ler­ud som et af de dår­lig­ste hold i Get Liga­en, hvil­ket vir­ker til at væ­re lidt af en fejl. Nok lig­ger dagens ude­hold kun num­mer syv, men det er trods alt 16 po­int for­an mod­stan­der­ne fra Kongs­vin­ger. Seks af hol­dets 10 ne­der­lag i or­di­nær tid er kom­met mod fø­rer­kvar­tet­ten med Sta­van­ger, Spar­ta og Frisk Asker, mens man har kørt Kongs­vin­ger over med 5- 0 og 6- 1 i de to før­ste ind­byr­des mø­der den­ne sæ­son. Kongs­vin­ger er kom­met ned på jor­den igen eft er den sen­sa­tio­nel­le sejr i Vå­le­ren­ga, så her ser 2- tal­let stærkt ud.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.