2,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ei­bar pri­o­ri­te­re­de ik­ke Co­pa del Rey som ny­op­ryk­ker i sid­ste sæ­son, og det er svært at se ba­sker­ne æn­dre på det stand­punkt i aft en, når man spil­ler den før­ste af to kam­pe mod Pon­fer­ra­di­na fra den næst­bed­ste ræk­ke. Al­le­re­de i we­e­ken­den ven­ter det sto­re lo­kal­der­by mod sto­re­bror Re­al So­cie­dad, og det opgør bør ran­ge­re langt hø­je­re end aft enens kamp, hvil­ket bør med­fø­re en mas­se re­ser­ve­spil­le­re i star­top­stil­lin­gen. Pon­fer­ra­di­na har ik­ke tabt på eget græs i den­ne sæ­son og ple­jer at pri­o­ri­te­re po­kal­tur­ne­rin­gen gan­ske højt. Flot od­ds på vær­ter­ne.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.