’Nu må ja-si­den

BT - - NYHEDER -

VALG­FEST får bragt dansk eu­ro­pa­po­li­tik ind i en ny tidsal­der,« si­ger Kri­sti­an Thulesen Dahl. Bro­byg­ning Da na­e­sten tre fjer­de­de­le af stem­mer­ne var talt op, tur­de Dansk Fol­ke­par­tis for­mand en­de­lig gå op på po­di­et og hol­de sin sej­rsta­le. Men re­sul­ta­tet er kun før­ste skridt på vej­en for ham. Med så over­be­vi­sen­de en sejr ser han fle­re mu­lig­he­der for frem­ti­den.

»Den ene ting er, at for­hand­lin-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.