Nu vil Ves­ta­ger tjek­ke McDo­nald’s

BT - - NYHEDER -

End­nu en ame­ri­kansk er­hvervska­em­pe står for­an at bli­ve un­der­søgt af EU-Kom­mis­sio­nen og dens dan­ske kom­mis­sa­er Mar­gret­he Ves­ta­ger. Kom­mis­sio­nen gør klar til en stør­re un­der­sø­gel­se af McDo­nald’s skat­te­for­hold. Ik­ke mindst den skat­te­af­ta­le, sel­ska­bet i 2008 la­ve­de med Luxem­bourg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.