Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Lis­beth Knud­sen Fol­ke­af­stem­nin­gen er ble­vet unø­digt kom­pli­ce­ret af de skra­em­me­kampag­ner, som er kørt fra beg­ge flø­je. Det er ik­ke un­der­ligt, at va­el­ger­ne er ble­vet me­re og me­re for­vir­re­de over, hvad vi egent­lig stem­mer om, og hvad kon­se­kven­sen er af et ja og et nej

Di­rek­tør for Man­dag Mor­gen, på al­tin­get.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.