Va­ert for­sva­rer sing­le-bon­de

En af del­ta­ger­ne i ’Land­mand sø­ger ka­er­lig­hed’ bli­ver lagt for had på Fa­ce­book

BT - - NYHEDER -

SHITSTORM den lo­ka­le swin­ger­klub. Af sam­me grund har han ik­ke fortjent at bli­ve svi­net til, me­ner hun.

»For mig er det helt utro­lig vig­tigt, at man får lov at va­e­re den, man er, og jeg sy­nes på in­gen må­de, han har fortjent den med­fart, han får,« si­ger hun.

De hår­de kom­men­ta­rer kan må­ske skyl­des, at folk sy­nes, det er synd for kvin­der­ne, for­di Ole An­der­sen ik­ke har spil­let med åb­ne kort fra be­gyn­del­sen, vur­de­rer Lene Bei­er. Al­li­ge­vel er hun over­ra­sket over, at de­tal­jer­ne om hans pri­vat­liv og det så­kald­te tre­kants­dra­ma har frem­pro­vo­ke­ret så man­ge me­nings­til­ken­de­gi­vel­ser.

»Det kom­mer bag på mig, og jeg for­står ik­ke, at folk er så hår­de ved ham. Jeg sy­nes virkelig, at det er ae­r­ger­ligt, at vi sa­et­ter hin­an­den i bås i for­hold til, hvad man må og hvad man ik­ke må. Jeg sy­nes, det er enormt vig­tigt, at vi pas­ser me­get på med at over­skri­de hin­an­dens gra­en­ser Man skal la­de va­e­re med at skri­ve, at han er klam, for det sy­nes jeg virkelig ik­ke, han har fortjent Lo­ne Bei­er, tv-va­ert

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.