FCK-re­van­che?

BT - - TV-GUIDE -

F.C. Kø­ben­havn ta­ger imod OB i 18. spil­ler­un­de, der er sid­ste run­de i Su­per­liga­en in­den vin­ter­pau­sen. Va­er­ter­ne har spil­let et sa­er­de­les for­nuf­tigt ef­ter­år, og guld­drøm­me­ne ser re­a­li­sti­ske ud. OB har omvendt va­e­ret no­get svin­gen­de i pra­e­sta­tio­ner­ne, men det var fyn­bo­er­ne, der snup­pe­de tre po­int, da de to hold tør­ne­de sam­men i au­gust. Fod­bold TV3+: 17.00

Ef­ter en trau­ma­tisk op­le­vel­se tra­ek­ker Jeff Tal­ley sig til­ba­ge fra job­bet som gid­sel­for­hand­ler. I ste­det ta­ger han job som po­li­ti­me­ster i en lil­le by på lan­det. Men Tal­ley slip­per ik­ke for bøvl med gid­sel­ta­ge­re. I pa­nik ta­ger tre småkri­mi­nel­le un­ge en fa­mi­lie som gids­ler i fa­mi­li­ens hjem. Og det er kun be­gyn­del­sen på et kom­pli­ce­ret gid­sel­dra­ma, som det kra­e­ver al Tal­leys snil­de at lø­se. Hos­ta­ge DR1: 21.40

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.