Den før­ste jagt

DAGENS TIP man­dag

BT - - TV-GUIDE -

Hos god­se­jer­ne står ju­len for dø­ren, og de even­tyr­li­ge byg­nin­ger er py­n­tet op fra ka­el­der til kvist. Det er Han­nes og Malt­hes før­ste jul som god­se­je­re på Vrej­lev Klo­ster, så det er en sa­er­lig be­gi­ven­hed for dem at in­vi­te­re til årets ju­lej­agt. På Ausum­gaard for­be­re­der Ma­ria og Kri­sti­an en tra­di­tions­rig ju­le­kom­sam­men for de­res an­sat­te i fol­ke­stu­en. God­se­jer­nes jul DR1: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.