Slut på Ma­ta­dor

DAGENS TIP onsdag

BT - - TV-GUIDE -

Re­k­vi­sitør­par­ret Pia Ros­holm og Ja­cob Dahl la­eg­ger sid­ste hånd på Kors­ba­ek på Bak­ken og ta­ger af­sked med halvan­det års Ma­ta­dor-ar­bej­de. De­sign­mø­bel­hand­le­ren Jes­per Bo Han­sen er spa­endt på frem­mø­det til sin før­ste vur­de­rings­dag. Og marskan­di­ser­ne Las­se Fran­ck og So­fie Frøkja­er Ju­ste­sen fin­der et par Weg­ner-sto­le. Skat­teja­e­ger­ne DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.