Li­ge til øl­let!

DAGENS TIP tors­dag

BT - - TV-GUIDE -

Hum­le­går­den er ved at va­e­re fyldt med for­skel­li­ge sor­ter, hvor det vi­ser sig, at nog­le er ble­vet ka­em­pe­sto­re med fi­ne hum­le­kop­per, mens an­dre slet ik­ke tri­ves. Frank går i gang med pro­jekt rø­ge­ovn med hja­elp af en gam­mel koks­bra­en­de­ovn. Den na­e­sten re­stau­re­re­de ho­ved­dør skal nu be­stå sin prø­ve: Pas­ser den i stu­e­hu­sets døråb­ning? Bon­de­rø­ven DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.