1,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Me­get in­ter­es­sant pris på en må­l­rig af­fa­e­re mel­lem to af bund­hol­de­ne fra den bed­ste ty­ske ho­ck­ey­liga. Bå­de Strau­bing og SERC for­sva­rer sig gan­ske for­fa­er­de­ligt og spil­ler i til­gift gan­ske udi­sci­pli­ne­re­de med mas­ser af tid i un­der­tal til føl­ge. SERCs se­ne­ste seks liga­kam­pe har in­de­holdt ik­ke fa­er­re end 50 scor­in­ger, mens Strau­bing har ind­kas­se­ret mini­mum fi­re mål i de se­ne­ste fem kam­pe. Det end­te med syv mål, da SERC vandt med 5-2 hjem­me i Schwen­nin­gen for fem uger si­den i en kamp med 67 skud på mål, så her prø­ves mindst seks mål i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.