J

BT - - NYHEDER -

så me­get på mi­ne po­li­ti­ske stand­punk­ter, som jeg er ble­vet de se­ne­ste tre år. Ik­ke for det jeg står for, men for hvad mit par­ti står for, og det er tra­els,« si­ger Keld Ja­cob­sen. Mas­sivt nej i Søn­derjyl­land Den se­ne­ste tid er den ene af­slø­ring ef­ter den an­den kom­met frem fra Holsts tid som for­mand for Re­gion Syd­dan­mark,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.