År­vå­gen­hed, tak

BT - - NYHEDER -

Er du vid­ne til en si­tu­a­tion el­ler en mista­en­ke­lig ad­fa­erd, kon­takt po­li­ti­et (17 112)

Når de an­kom­mer til et sted, va­er op­ma­er­k­som på nø­dud­gan­ge­ne

Spred ik­ke in­for­ma­tion om po­li­tiets ind­gri­ben

Spred ik­ke ryg­ter el­ler ube­kra­ef­tet in­for­ma­tion på in­ter­net­tet el­ler de so­ci­a­le me­di­er

An­gå­en­de so­ci­a­le me­di­er, se me­re på In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­ets twit­ter­kon­to

Luk dig in­de og bar­ri­ka­der ind­gan­gen

Sluk ly­set og ly­den fra al­le ap­pa­ra­ter Hold dig va­ek fra åb­nin­ger og na­er gulv Hvis ik­ke, søg da­ek­ning bag en so­lid for­hin­dring, en mur el­ler en søj­le Sluk i al­le til­fa­el­de for lyd og vi­bra­tion på din mo­bil Slå alarm og ad­lyd po­li­tiets or­drer – så snart du er i sik­ker­hed, ring 17 el­ler 112 Løb ik­ke frem mod po­li­ti­et og gør in­gen vold­som­me be­va­e­gel­ser Hold ha­en­der­ne op­pe med åb­ne hånd­fla­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.