Det go­de ek­sem­pel på at hja­el­pe med flug­ten

BT - - NYHEDER -

»Hvis det er mu­ligt, så hja­elp an­dre per­so­ner med at flyg­te,« står der ved den teg­ning, hvor en mand hja­el­per en kvin­de i sik­ker­hed ved at hi­ve hen­de op i ar­me­ne.

Den teg­ne­de si­tu­a­tion er som ta­get ud af vir­ke­lig­he­den fre­dag d. 13. novem­ber, da tre ter­r­o­ri­ster myr­de­de løs på spil­le­ste­det Ba­ta­clan. På bag­si­den af kon­cert­hu­set hjalp en mand en gravid kvin­de i sik­ker­hed på pra­e­cis sam­me må­de, da hun hang ud ad vin­du­et og var ved at fal­de ned fra før­ste sal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.