Olie­pri­sen får et nyt tryk nedad

BT - - NYHEDER -

Olie­pri­sen er fal­det dra­ma­tisk, og De Olie­eks­por­te­ren­de Lan­des Or­ga­ni­sa­tion (OPEC) gjor­de i går ik­ke no­get for­søg på at stop­pe ned­t­u­ren.

Opec-kil­der si­ger, at olie­mi­ni­stre­ne på et mø­de i Østrigs ho­ved­stad, Wi­en, tva­er­tom be­slut­te­de at øge Opecs sam­le­de dag­li­ge pro­duk­tion fra 30 mil­li­o­ner tøn­der olie til 31,5 mil­li­o­ner tøn­der.

Det vil un­der al­le om­sta­en­dig­he­der va­e­re med til at fast­hol­de tryk­ket på olie­pri­sen.

Opec, der tid­li­ge­re var i stand til at dik­te­re olie­pri­sen ved at skrue op op og ned på med­lem­slan­de­nes pro­duk­tion, står i dag kun for knap en tred­je­del af den glo­ba­le olie­pro­duk­tion.

Gårs­da­gens be­slut­ning fik pri­sen på nord­s­øo­lie til at fal­de med na­e­sten to dol­lar til 43 dol­lar per tøn­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.