FÅ FI­BRE TIL FLA­E­SKE­S­TE­GEN

BT - - SUNDHED -

For at hol­de sy­ste­met i gang og ma­ven i ba­lan­ce kan du med for­del ind­ta­ge fi­bre un­der­vejs i dit ju­le­må­l­tid. Fi­bre fin­des f.eks. i kar­to­f­ler, gu­le­rød­der, hav­re og hør­frø. Va­er dog op­ma­er­k­som på, at hvis du øger ma­eng­den af fi­bre i din kost, er det vig­tigt at drik­ke me­re va­e­ske, for­di der el­lers let­te­re op­står for­stop­pel­se. Li­der du af ir­ri­ta­bel tarm, skal du va­e­re op­ma­er­k­som på, at nog­le fi­bre kan gi­ve luft i ma­ven, som f. eks. rug­brød og ae­b­ler og pa­e­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.