IR­RI­TA­BEL TARM?

BT - - SUNDHED -

Li­der du i for­vej­en af ir­ri­ta­bel tarm, kan du med for­del føl­ge Low Fod map di­a­e­ten. Di­a­e­ten er ud­vik­let af au­stral­ske er­na­e­rings­for­ske­re og la­e­ger, hvis mål er at be­gra­en­se ind­ta­get af en be­stemt ty­pe kul­hy­dra­ter i ko­sten. Forsk­ning på Her­lev Ho­spi­tal vi­ser, at 80 pct. af de per­so­ner, der føl­ger di­a­e­ten i en pe­ri­o­de på fi­re-ot­te uger, vil op­le­ve, at den op­pu­ste­de ma­ve for­svin­der. La­es me­re om di­a­e­ten i ’Low Fod map – gi­ver ro i ma­ven 3’. Er det sva­ert at føl­ge di­a­e­ten i ju­le­må­ne­den, så ska­er de va­er­ste fø­de­va­rer fra. Det ga­el­der f.eks. rug­brød, rød­kål, ri­ste­de løg og den fe­de sovs, som gi­ver op­pu­stet ma­ve og ube­hag. Og­så nekta­ri­ner, abri­kos, dad­del, fi­gen og sve­sker bør du hol­de dig fra.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.