UND­GÅ OVER­FLOD

BT - - SUNDHED -

En fyldt ma­ve­sa­ek gør, at din ma­ve­sy­re nem­me­re lø­ber til­ba­ge til spi­se­rø­ret, så du der­ved op­le­ver su­re op­stød. Sam­ti­dig pro­du­ce­rer du me­re gas, for­di din krop ik­ke er i stand til at op­ta­ge alt det, du har spist. Be­gra­ens der­for dit ind­tag. Ska­er evt. dit rug­brød i hal­ve ski­ver i ste­det for he­le, ska­er kø­det i små styk­ker, spis lang­somt og tag små po­r­tio­ner. Så kom­mer ma­et­he­den ik­ke i li­ge så høj grad bag på dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.