Den sid­ste men­ne­skea­be i ma­ne­gen

BT - - NYHEDER -

I me­re end 350 år har den ty­ske fa­mi­lie Köh­ler dre­vet Cir­kus Bel­ly.

I 41 af dem har chim­pan­sen Rob­by haft til hu­se i cir­kus­set, men det skal va­e­re slut, hvis det står til fle­re dy­re­va­ernsor­ga­ni­sa­tio­ner, med Pe­ta i spid­sen.

I en åre­lang kontrovers har de for­søgt at få ned­lagt for­bud mod de sto­re men­ne­skea­bers ar­ti­ste­ri.

I ok­to­ber gav en tysk ken­del­se dem med­hold i Cir­kus Bel­ly-sa­gen, men i går blev den be­slut­ning undsagt af ret­ten i Lü­ne­burg i den ty­ske del­stat Nie­der­sa­ch­sen, så Rob­by fo­re­lø­big får lov til at bli­ve hos fa­mi­li­en Köh­ler, til ret­ten en­de­lig har re­vur­de­ret sa­gen.

Et liv uden for ma­ne­gen bli­ver Rob­bys død, har hans ejer Klaus Köh­ler tid­li­ge­re sagt til den ty­ske avis Bild.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.