Y døds­li­ste

BT - - NYHEDER -

sko­v­bru­get sto­re tab, for­di det ae­der tra­e­er­nes bark.

Na­tursty­rel­sen er ved at for­be­re­de en kampag­ne, der til na­e­ste år skal ori­en­te­re ha­ve­e­je­re, dy­re­hand­le­re og zoo­lo­gi­ske ha­ver om, hvad der er uøn­sket, og hvor­dan man kom­mer af med det.

Ki­ne­sisk uld­hånd­s­krab­be

Muntjak

Sump­skild­pad­den ter­ra­pin

Hår­frug­tet bjør­ne­klo

Gul ka­em­pe­kal­la

Va­skeb­jørn

Bånd­grund­ling

Skar­ve­and

Sump­ba­e­ver

Sig­nal­krebs

EU har fre­dag ved­ta­get en li­ste over 37 in­va­si­ve dy­rear­ter, som helst skal ud­ryd­des helt. Her­af fin­des de ti i Dan­mark. EU vur­de­rer, at der bru­ges 90 mil­li­ar­der kro­ner år­ligt på at be­ka­em­pe in­va­si­ve ar­ter i EU. Sam­ar­bej­det mel­lem lan­de­ne er der­for vig­tigt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.