Ung mand angreb med pe­ber­spray og Ram­bo-kniv

BT - - NYHEDER -

En 21-årig mand er­kend­te i går over for en dom­mer i Kø­ben­havn, at han onsdag ef­ter­mid­dag gik amok på en an­den per­son ud for en vand­pi­becafé i Frank­rigs­ga­de i Kø­ben­havns syd­havn.

Om­kring klok­ken 14 bla­en­de­de han sin mod­stan­der med en pe­ber­spray og hug­ge­de der­ef­ter en Ram­bo-lig­nen­de kniv ind i den an­den mands bal­de.

Hug­get var cir­ka ot­te cen­ti­me­ter langt og gik helt ind til ba­ek­ke­net.

Der­ef­ter fort­sat­te den 21-åri­ge med et hug i ven­stre flan­ke i ny­re­høj­de, som hav­de en la­eng­de på 6-8 cen­ti­me­ter. Ef­ter det­te hug faldt den foru­ret­te­de til jor­den, men det fik ik­ke man­den til at stop­pe.

I blindt ra­se­ri fort­sat­te han med at hug­ge ud med kni­ven cir­ka 10-15 gan­ge mod of­fe­ret, der lå bla­en­det på jor­den. Med sit ven­stre ben for­søg­te of­fe­ret for­ga­e­ves at hol­de den 21-åri­ge på af­stand. Det med­før­te to hug i be­net.

Det ene var i bag­lå­ret, mens det an­det hug per­fo­re­re­de of­fe­rets la­eg, så kni­ven sat­te sig fast, og ger­nings­man­den måt­te vri­de den fri.

Den 21-åri­ge for­svandt i før­ste om­gang fra ste­det, men blev tors­dag an­holdt og fre­dag frem­stil­let i grund­lovs­for­hør i Dom­mer­vag­ten i Kø­ben­havn.

Her er­kend­te han sig skyl­dig i sig­tel­sen om le­gem­san­greb af sa­er­lig rå, brutal el­ler far­lig ka­rak­ter og blev va­re­ta­egts­fa­engs­let i 13 da­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.