Cold­play fy­rer op un­der Su­per Bowl

BT - - NYHEDER -

Det bli­ver det bri­ti­ske band Cold­play, som skal un­der­hol­de pu­bli­kum og tv-se­e­re i pau­sen un­der årets Su­per Bowl til na­e­ste år.

Der­med skal for­san­ger Chris Mar­tin ind­ta­ge sce­nen un­der kam­pen 7. fe­bru­ar i San Fran­ci­sco i Ca­li­for­ni­en. Det skri­ver so­da­vands­gi­gan­ten Pepsi, der sponso­re­rer showet, på Twit­ter, hvor de og­så har of­fent­lig­gjort en vi­deo med ban­det, der er i gang med for­be­re­del­ser­ne.

Den år­li­ge Su­per Bowl er den mest se­te be­gi­ven­hed på ame­ri­kansk fjern­syn og til­tra­ek­ker fle­re end 100 mil­li­o­ner se­e­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.