Nye dru­esor­ter i Tosca­nas vi­ne

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN -

TOSCA­NA Det skøn­ne Tosca­na, som lig­ger ba­re et par ti­mers kør­sel nord for Rom, er isa­er kendt for si­ne Chi­an­ti­og Bru­nel­lo di Mon­talci­novi­ne af høj kva­li­tet og un­der­lagt stren­ge lov­krav om f.eks., hvil­ke dru­er der må an­ven­des. San­giove­se er ho­ved­d­ru­en i de fle­ste af Tosca­nas rø­de vi­ne, men er en Chi­an­ti-vin f.eks. frem­stil­let af an­dre dru­er end de lov­be­fa­le­de, må der kun stå IGT Tosca­na på fla­sken, når de stren­ge reg­ler skal over­hol­des.

Man­ge pro­du­cen­ter va­el­ger at gå eg­ne ve­je og skri­ve IGT Tosca­na. Det gi­ver dem stør­re fri­hed til at kom­bi­ne­re dru­er som f.eks. mer­lot, ca­ber­net el­ler syrah, som og­så nog­le gan­ge kal­des shiraz.

Det sid­ste er til­fa­el­det med den­ne uges guld­me­dal­je-vin, Man­tel­lo, fra vin­hu­set Can­ti­ne Sen­si. Her har man - lidt utra­di­tio­nelt, men med stort held - skabt en la­ek­ker, saf­tig vin ved at blan­de san­giove­se med shiraz-dru­er.

Kom­men­tar:

Ve­leg­net til:

Pris:

For­hand­ler:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.