Dan­sker­ne klar til fø­rer­lø­se bi­ler

BT - - BILER -

59 pct. af dan­sker­ne skul­le va­e­re klar til helt at drop­pe rat­tet og over­la­de kørs­len til bi­len selv. Det vi­ser en ny un­der­sø­gel­se, Epi­ni­on har fo­re­ta­get for De­loit­te. Det hand­ler om fø­rer­lø­se bi­ler, der blot skal ha­ve en navi­ga­tion ta­stet ind, så de selv kan kø­re fra A til B, mens fø­re­ren la­e­ser avis el­ler ny­der ud­sig­ten. Tek­no­lo­gi­en er ved at va­e­re mo­den, og det er dan­sker­ne øjen­syn­ligt og­så. Dog er 26 pct. helt af­vi­sen­de over­for tan­ken om ik­ke selv at sty­re bi­len, mens 16 pct. er i tvivl. Blandt an­dre Tesla, Au­di, Mer­ce­des, BMW og Vol­vo ar­bej­der med fø­re­lø­se bi­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.