Vel­kom­men til kore­an­ske Ti­vo­li

BT - - BILER -

Kore­an­ske Ssan­gy­ong har ik­ke va­e­ret solgt i Dan­mark si­den 2007. Den­gang var det den stygt ud­se­en­de Ro­di­us og den klun­te­de Re­xton, der ud­gjor­de mo­del­pro­gram­met. I 2015 lan­ce­re­de kore­a­ner­ne dog den min­dre cros­sover­model Ti­vo­li i Eu­ro­pa. En bil på stør­rel­se med Nis­san Qas­hqai. Den ser for­nuf­tig ud og sa­el­ges med fem års ga­ran­ti. Det er nok til, at Nic. Chri­sti­an­sen Grup­pen har ka­stet sig over im­por­ten af Ssan­gy­ong, så for­vent bi­len på det dan­ske mar­ked i lø­bet af før­ste halv­del af 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.