Lam­borg­hini-SUV med tur­bo

BT - - BILER -

I slut­nin­gen af 2018 lan­ce­rer Lam­borg­hini de­res SUV. Ind­til nu har vi kun set kon­cep­ter og hørt, den skal hed­de Urus. Nu løf­ter Lam­borg­hini iføl­ge bri­ti­ske Au­to­car slø­ret for, hvad der vil va­e­re at fin­de un­der mo­tor­hjel­men. Det bli­ver ik­ke en V10el­ler V12-mo­tor, som i ma­er­kets ek­si­ste­ren­de mo­del­ler, men der­i­mod en V8 med tur­bo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.