Trans­por­ter er årets va­re­bil

BT - - BILER -

i at pro­gram­me­re de­res di­e­sel­bi­ler til at sny­de, så de foru­re­ner min­dre i tests end i vir­ke­lig­he­den, ka­ster sta­dig en tung skyg­ge over kon­cer­nen. For jury­med­lem­mer­ne har det selv­føl­ge­lig og­så va­e­ret en over­vej­el­se, i for­hold til om man fak­tisk kun­ne kå­re en ’sny­der’. Men jury­en nå­e­de frem til, at det ik­ke skul­le stå Trans­por­ter til last, da den kun fås med Eu­ro 6-mo­to­rer med AdBlue.

Det dan­ske jury­med­lem af In­ter­na­tio­nal Van of the Year hed­der Car­sten Te­i­ner, og han er til­freds med, at Trans­por­ter vandt pri­sen.

»T6 Trans­por­ter blev en over­le­gen vin­der af In­ter­na­tio­nal Van of the Year 2016 på grund af for­bed­re­de kø­re­e­gen­ska­ber og kom­fort, et in­te­r­i­ør i høj kva­li­tet og Eu­ro 6-mo­to­rer, der er bra­end­sto­fø­ko­no­mi­ske, støjsva­ge og smi­di­ge. Jury­en lag­de isa­er va­egt på den for­bed­re­de sik­ker­hed med mu­lig­hed for blind vin­kel-as­si­stent, nød­brem­seas­si­stent, mul­ti­kol­li­sions­brem­se, tra­et­heds­as­si­stent og fjern­lysas­si­stent. VW’s er­hvervs­bi­ler har der­med få­et en mas­se ud­styr, som er hen­tet fra per­son­bi­ler­ne.«

I for­bin­del­se med Van of the Year, ud­del­te man og­så pri­sen for årets In­ter­na­tio­nal Pi­ck-up Award 2016, som gik til den frem­ra­gen­de Nis­san NP300 Na­va­ra.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.