Det dan­ske VM-kom­pleks

BT - - SUPERLIGA -

BAKS­PEJ­LET Mens det dan­ske kvin­delands­hold i hånd­bold tre gan­ge har vun­det bå­de OL- og EM-guld, er man i VM-sam­men­ha­eng til­sy­ne­la­den­de ramt af et kom­pleks. I hvert fald står man kun no­te­ret for en en­kelt ti­tel.

Den blev ero­bret i 1997, da Dan­mark med ver­dens­klas­se­spil­le­re som Anja An­der­sen, Ca­mil­la An­der­sen og Anet­te Hof­f­mann på hol­det fi­na­le­be­sej­re­de Nor­ge.

Så­dan er det gå­et for det dan­ske kvin­delands­hold ved de se­ne­ste 10 års VM-slut­run­der:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.