DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VM i hånd­bold for kvin­der star­ter som be­kendt i dag på dansk grund, og skal man tro book­ma­ker­ne, så kan vi godt be­gyn­de at fin­de klap­pepøl­ser­ne frem.

For Dan­mark er nem­lig med helt frem­me i fa­vo­rit­fel­tet ved slut­run­den. Så­le­des gi­ver Dan­ske Spil blot od­ds 1,80 på, at Dan­mark får me­dal­je, og kun Nor­ge står i la­ve­re od­ds som ver­dens­me­ster.

Nor­di­cBet er helt på linje med od­ds 5,00 på dansk guld­me­dal­je, og der­til er der fle­re go­de grun­de.

»Det dan­ske mand­skab er ik­ke pra­e­get af ver­dens­stjer­ner, men til gen­ga­eld har hol­det et sta­er­kt kol­lek­tiv. Pi­ger­ne kan for­ven­te en ka­em­pe op­bak­ning fra til­sku­er­ra­ek­ker­ne, som sid­ste år hjalp de dan­ske her­rer i EM-fi­na­len på hjem­me­ba­ne. Øver­ste trin på sej­rs­skam­len er in­den for ra­ek­ke­vid­de,« si­ger Ton­ni M. Jen­sen fra Nor­di­cBet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.