2 , 1 0

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Pol­ske Ro­bert Lewan­dowski var brand­varm for et par måneder si­den, men nu er han nå­et et me­re men­ne­ske­ligt ni­veau. Det er blot ble­vet til mål i to af de se­ne­ste seks kam­pe i Bun­des­liga­en - og slet in­gen i de tre se­ne­ste ude­kam­pe - og det har da og­så va­e­ret hi­sto­ri­en om den pol­ske an­gri­ber. Han le­ve­rer klart bedst på Al­li­anz Are­na, men har blot sco­ret i to ude­kam­pe i Bun­des­liga­en i den­ne sa­e­son, og M’glad­bach er i for­vej­en ik­ke et hold, man ba­re li­ge kø­rer over. Lewan­dowski ta­ger hel­ler ik­ke straf­fes­park, så fin va­er­di i, at han ik­ke får sco­ret.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.