2 ,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bour­ne­mout­hs el­lers pa­e­ne sa­e­son har få­et lidt af et kna­ek i takt med, at ma­na­ger Ed­die Howe har få­et den ene pro­fil ska­det ef­ter den an­den. Nu er bå­de første­må­l­mand Ar­tur Boruc og re­ser­ve­ke­e­per Adam Fe­de­ri­ci ude med ska­de, hvil­ket ef­ter­la­der uprø­ve­de Ry­an Allsop i må­let for »The Cher­ri­es«. Eden Ha­zard vir­ker til at va­e­re et godt bud på en Chel­sea-målsco­rer på trods af et ra­ed­der­ligt ef­ter­år. I de sid­ste tre PL-kam­pe har bel­gi­e­ren af­slut­tet syv gan­ge mod blot 11 af­slut­nin­ger i de øv­ri­ge ot­te op­tra­e­de­ner, og rol­len som »falsk 9’er« ser ud til at pas­se ham godt.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.