Jul i ka­len­de­ren

BT - - INDHOLD -

Jul er sy­no­nym med ju­le­bag, -ga­ver, -py­nt og la­ek­ker mad. Men for nog­le er jul og­så lig med ar­bej­de. Vi har blandt an­det talt med en ju­le­tra­es-sa­el­ger og en ju­le­mand om, hvor­dan de har det med ju­len. For hvor­dan er det at fejre jul, når man be­ska­ef­ti­ger sig med det hver dag? Det kan du la­e­se i den­ne ud­ga­ve af BT We­e­kend, hvor vi sa­et­ter fo­kus på jul. Ud over det ma­te­ri­el­le er ju­len og­så lig med tid til for­dy­bel­se og re­flek­sion. Året na­er­mer sig sin af­slut­ning, og der skal gø­res sta­tus. Mør­ket og stea­rin­ly­se­ne by­der op til at ven­de blik­ket in­dad. Det har sku­e­spil­ler Søs Ege­lind og­så gjort. Ef­ter tre om­gan­ge med syg­dom og skils­mis­se fra sin mand gen­nem 25 år, er hun nu kom­met ud på den an­den si­de. Med sig i ba­ga­gen har hun blandt an­det en ny de­fi­ni­tion på lyk­ken og par­for­hol­det. God (BT) We­e­kend.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.