4,5

BT - - KORT NYT -

Så man­ge kop­per kaf­fe drik­ker vi i gen­nem­snit på en ar­bejds­dag, vi­ser en un­der­sø­gel­se, Epi­ni­on har fo­re­ta­get for Pro­mes­so. Syv ud af ti drik­ker kaf­fe på ar­bejds­plad­sen, og vi er fak­tisk ik­ke rig­tig til­fred­se med kaf­fen. Kun halv­de­len me­ner, at kaf­fen på ar­bejds­plad­sen sma­ger godt, skri­ver foodcul­tu­re.dk.

We­e­kend - 05.12.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.