Søs Ege­lind

BT - - INTERVIEW -

• Født og op­vok­set i Sil­ke­borg. • 57 år og ud­dan­net sku­e­spil­ler fra Aar­hus Te­a­ter i 1982. Der­u­d­over er hun og­så in­struk­tør, for­fat­ter og fored­rags­hol­der. • Brød igen­nem i 1983 som den sjove da­me med fi­gu­ren, In­ger fra Sil­ke­borg, hos Jarl Fri­is Mik­kel­sens fre­dags­un­der­hold­ning i fjern­sy­net. Si­den kom tv-se­ri­en ’Flem­m­ing og Be­rit’ og sam­ar­bej­det med kol­le­ga­en Kir­sten Le­h­feldt i fle­re shows. • Har mod­ta­get fle­re pri­ser, bl.a. Årets revykunst­ner i 1990 og Årets Revy­for­fat­ter i 1992. Modt­og en Re­u­mert i 2003. • Søs Ege­lind har des­u­den med­vir­ket i film som ’Wal­ter og Car­lo – Op på fars hat’, ’Den ene­ste ene’, og ’Nord­kraft’, tv-se­ri­er­ne ’Flem­m­ing og Be­rit’ og ’La­er­ke­vej’ og lagt stem­me til Har­ry fra DSB-re­k­la­mer­ne. • Nå­e­de helt til kvart­fi­na­len sam­men med Mads Vad i det­te års Vild med dans. • Søs Ege­lind bor på en øko­lo­gisk gård ved Hil­le­rød og har to voks­ne døtre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.