2. Avis-eng­lebørn

BT - - GØR DET SELV -

• Fold en stor avis­si­de på langs med 1,5 cm bre­de fol­der. Nu har du en lang tyk fol­det stri­mel. Klip 1/3 af, som skal ud­gø­re ’eng­le­krop­pen’. Og fold det re­ste­ren­de styk­ke – ’ar­me­ne’ – på mid­ten. Sa­et det af­klip­pe­de styk­ke ind i mid­ten, og klips det sam­men i top­pen, hvor de mø­des. Klip en gul gl­o­rie el­ler vin­ger og lim et an­sigt af dit barn på gl­o­ri­en/vin­ger­ne. Der­na­est li­mer du det på si­den af det, du har klip­set sam­men. Lim el­ler klips en snor på, på bag­si­den. Så har du det mest per­son­li­ge op­ha­eng, som du hvert år vil gla­e­de dig til at ha­en­ge op.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.