Vi­vien­ne McKee Fre­de­riks­berg med sin dan­ske mand Job: La­ver Cra­zy Christ­mas Ca­ba­ret i Glas­sa­len i Ti­vo­li

BT - - INDBLIK -

Hvad er dit job?

Jeg la­ver Cra­zy Christ­mas Ca­ba­ret, som jeg har gjort i 33 år. Det er ik­ke som Nød­de­bo Pra­es­te­gaard, for det er et nyt ma­nuskript hvert år. Det be­gynd­te, da Café Te­a­tret i 1982 vil­le ha­ve et ty­pisk en­gelsk juleshow. Så skrev jeg Cra­zy Christ­mas Ca­ba­ret,

We­e­kend - 05.12.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.