Igen’

BT - - INDBLIK -

selv flyt­tet til Dan­mark og har få­et fa­mi­lie, så nu hol­der jeg jul med min egen fa­mi­lie. Skan­di­na­ver for­står virkelig jul, for den er et mod­styk­ke til den kol­de vin­ter. I ud­lan­det er ju­len me­re kom­merci­el. Som ud­la­en­ding skal man først la­e­re hyg­ge at ken­de, men man er først dansk, når man kan ju­le­hyg­ge.

Hvor­dan har du det, når ju­len er over­stå­et?

Vi spil­ler frem til mid­ten af ja­nu­ar, og så snart det er over­stå­et, ta­ger jeg af sted til de var­me lan­de. I år bli­ver det Goa, hvor jeg har nog­le ven­ner, og der er 30 gra­der. Så har jeg få­et nok af jul og vin­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.