D

BT - - STYRK DIT LIV - Af Sus­an­ne Say­ers

an­sker­ne er i ver­den­stop­pen, når det ga­el­der om at va­e­re on­li­ne i hjem, på job og i fri­ti­den. Stort set al­le har en com­pu­ter og in­ter­net, na­e­sten ot­te ud af ti af os har en smartp­ho­ne, og 67 pct. af de voks­ne dan­ske­re er med i et el­ler fle­re so­ci­a­le net­va­erk.

Det har for­de­le, men det stres­ser os og­så at va­e­re på kon­stant, me­ner sund­hed­s­eks­pert Chris Ma­cDo­nald. Han er ble­vet så be­ta­en­ke­lig ved on­li­ne-pres­set,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.