UGENS TE­MA: Sluk ska­er­men

BT - - KLUMMEN -

mig, at vi har gang i en form for af­ha­en­gig­hed, som vi skal ta­ge al­vor­ligt.

Jeg er for­sig­tig med et ord som af­ha­en­gig­hed, for det er ik­ke det sam­me at va­e­re hoo­k­ed på sin smartp­ho­ne som at va­e­re af­ha­en­gig af ko­kain el­ler al­ko­hol, hvor der er en helt fy­sisk af­ha­en­gig­hed. Men mu­lig­he­den for at va­e­re on­li­ne kon­stant og for he­le ti­den at op­da­ge no­get nyt kid­nap­per den funk­tion i hjer­nen, som nog­le for­ske­re kal­der vo­res se­eking-sy­stem.

Det er et sy­stem, som får vo­res hjer­ne til at scan­ne om­gi­vel­ser­ne for nye ind­tryk og op­lys­nin­ger. Det fo­re­går i en slags loop, hvor vi sø­ger, fin­der og får en stor til­freds­stil­lel­se ved det, som gi­ver os lyst til at sø­ge end­nu me­re, vi bli­ver til­fred­se igen og sø­ger vi­de­re osv. Den nys­ger­rig­hed har ud­vik­let men­ne­ske­he­den og gjort det mu­ligt for os at over­le­ve fra ør­ke­ner til po­la­reg­ne.

Jeg kan godt bli­ve be­kym­ret for, hvad det gør

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.