Kir­sten Ham­mann

BT - - BOG-FIX -

»Jeg øn­sker mig ’For at kun­ne le­ve’ af Yeonmi Park. Jeg har hørt så man­ge ta­le om den, og jeg er så nys­ger­rig, men den ly­der og­så fryg­te­lig uhyg­ge­lig. Park er vok­set op i Nord­korea, og som 13-årig flyg­te­de hun med sin mor til Ki­na. Bo­gen er et fuld­sta­en­digt ak­tu­elt ind­blik i Nord­korea. Den skul­le va­e­re rysten­de og barsk, men jeg vil ger­ne vi­de, hvad der sker i ver­den.

Jeg er ble­vet vild med at la­e­se novel­ler, og jeg vil ger­ne ha­ve Ju­not Día­zs ’Så­dan mi­ster du hen­de’. Han ly­der som en virkelig spr­ud­len­de sprog­bru­ger. Nog­le af de ci­ta­ter, jeg la­e­ste, kom jeg umid­del­bart til at ta­en­ke på Ni­ck Ca­ves ’Bunny Mun­ros død’. ’Så­dan mi­ster du hen­de’ hand­ler om ma­end, der er be­sat af kvin­der og sex. Te­ma­er som par­for­hold, ka­er­lig­hed og sex el­sker jeg at la­e­se – og skri­ve – om. Den skal jeg sim­pelt­hen ha­ve la­est, så får jeg den ik­ke i ju­le­ga­ve, kø­ber jeg den selv.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.