Mindst 27 dra­ebt af selv­mor­de­re

BT - - NYHEDER -

Mindst 27 men­ne­sker mel­des dra­ebt af tre per­so­ner, der spra­eng­te sig selv i luf­ten på et mar­ked på øen Loulou Fou i Tchad-sø­en i Tchad. Det si­ger en sik­ker­hed­s­kil­de i Tchads ho­ved­stad N’Dja­me­na til det fran­ske nyheds­bu­reau AFP. Kil­den si­ger og­så, at over 80 men­ne­sker er sår­et. Tchad­sø­en lig­ger i gra­en­se­om­rå­det mel­lem Tchad, Ni­ge­ria, Ca­mero­un og Ni­ger, og det er i det om­rå­de, at den mi­li­tan­te is­la­mi­sti­ske Boko Ha­ram-grup­pe ope­re­rer. Grup­pen er blandt an­det kendt for selv­mord­s­at­ten­ta­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.