BTs le­der tors­dag: ’Po­li­ti­ker­ne har svig­tet va­el­ger­ne’

BT - - DEBATT -

UGENS DE­BAT

Bå­de ja- og nej-fløj­en har brugt de se­ne­ste uger på skra­em­me­kampag­ner af va­er­ste skuf­fe. (...) Som valg­for­sker Ru­ne Stu­ba­ger så rigtigt po­in­te­r­er, har po­li­ti­ker­ne gjort sva­ert til­ga­en­ge­ligt stof end­nu me­re van­ske­ligt at for­stå ved at ud­la­eg­ge tin­ge­ne, så det gav­ner de­res sag mest mu­ligt. Beg­ge flø­je har svig­tet va­el­ger­ne, og på bag­grund af den sto­re usik­ker­hed over, hvad vi egent­lig skal stem­me om, er nej-par­ti­er­ne lyk­ke­des med at ta­ge mo­men­tum i slut­spur­ten.

la­es he­le le­de­ren på bt.dk/le­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.