’Scar­face’stjer­ne er død

BT - - NYHEDER -

Ro­bert Log­gi­as ko­ne gen­nem 33 år be­kra­ef­ter over­for nyheds­bu­reau­et AP, at den gar­ve­de sku­e­spil­ler er gå­et bort. Han sov stil­le ind i sit hjem med sin ko­ne og et af par­rets fi­re fa­el­les børn ved sin si­de.

»Han var en vi­dun­der­lig ae­g­te­mand, og en fan­ta­stisk far, forta­el­ler dat­te­ren Cynt­hia til TMZ iføl­ge US Ma­ga­zi­ne.

Ro­bert Log­gia, hvis fora­el­dre var ind­van­dre­re fra Si­ci­li­en, er nok mest kendt for sin rol­le som narko­ba­ro­nen Frank Lopez i gangster­fil­men ’Scar­face’, hvor han spil­ler over­for Al Pa­ci­no i en af 80’er­nes helt sto­re kult­film.

Men Log­gia nå­e­de og­så at få stor an­er­ken­del­se fra film­bran­chen, da han i 1985 blev no­mi­ne­ret til en Oscar for sin rol­le i ’Kni­ven er det ene­ste vid­ne’, hvor han spil­ler pri­vat­de­tek­ti­ven Sam Ran­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.