Acer Ico­nia Tab 10 – 2.200 kr.

BT - - FORBRUG -

Stor tab­let til lav pris En ny­lig pris­nedsa­et­tel­se gør den­ne Acer til lidt af en pris­ba­sker i ka­te­go­ri­en.

På man­ge må­der min­der den­ne Acer om te­stens go­de Dell. Du får nok lidt min­dre hukom­mel­se, til gen­ga­eld er ka­me­ra­et lidt bed­re. Men mod­sat hos Dell til­by­der Ico­nia Tab 10 ik­ke Win­dows, men i ste­det det i den­ne sam­men­ha­eng me­re ud­bred­te An­droid-sty­re­sy­stem.

Ico­nia Tab 10 har en vej­le­den­de pris om­kring de 3.000 kro­ner, men kan nu man­ge ste­der fås til om­kring 2.200 kro­ner. Det gør den­ne tab­let til lidt af en pris­ba­sker i ka­te­go­ri­en og en op­lagt valg­mu­lig­hed, hvis du øn­sker en stor tab­let (10,1’’)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.