Bak­te­ri­er for­hin­drer suk­ker­sy­ge

BT - - NYHEDER -

Et kost­tilskud af sun­de bak­te­ri­er, og­så kal­det ’pro­bi­o­ti­ka’, i et barns 27 før­ste le­ve­da­ge nedsa­et­ter dets risiko for at ud­vik­le ty­pe 1-di­a­be­tes mar­kant. I et nyt stu­die fra Cor­nell Uni­ver­si­ty i USA fik børn i en høj­ri­si­ko­grup­pe for­mind­sket ri­si­ko­en for at få di­a­be­tes med he­le 60 pro­cent. »Det er me­get in­ter­es­san­te og op­mun­tren­de re­sul­ta­ter,« si­ger med­for­fat­ter til stu­di­et Ul­la Uu­si­ta­lo, der er lek­tor på He­alth In­for­ma­ti­cs In­sti­tu­te ved Cor­nell Uni­ver­si­ty.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.