DEN SIK­RE

BT - - DANMARK -

Mens man­ge NFL-hold sta­dig er med i kaplø­bet om slut­spils­plad­ser­ne, så bli­ver der ud­ka­em­pet en helt an­den kamp i bun­den af ta­bel­len.

Fle­re hold kan­di­de­rer til tit­len som sa­e­so­nens dår­lig­ste hold, men book­ma­ke­ren Bets­a­fe me­ner, at Cle­veland Browns lø­ber med den tvivls­om­me ae­re.

Så­le­des gi­ver de blot 1,75 på, at Browns lø­ber med den li­det aere­ful­de ti­tel mod 2,50 på Ten­nes­see Ti­tans, som vur­de­res som ene­ste re­a­li­ti­ske »ud­for­drer« i det spil.

»Det er ik­ke la­en­ge­re no­get nyt, at Cle­veland Browns er at fin­de blandt liga­ens ag­ter­lan­ter­ner, men det er al­li­ge­vel en smu­le over­ra­sken­de. Hol­det har haft et utal af hø­je valg i draf­tens før­ste run­de, men al­li­ge­vel har klub­le­del­sen ik­ke for­må­et at op­byg­ge et for­nuf­tigt hold­kort,« ly­der det fra Tho­mas Holm fra Bets­a­fe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.