2,25

BT - - DANMARK -

Der bør va­e­re lagt op til mål i den­ne kamp. FC Nord­s­ja­el­land har Pa­tri­ck Mti­liga i ka­ran­ta­e­ne, hvil­ket er et stort de­fen­sivt tab for et hold, som i for­vej­en mang­ler ru­ti­ne. Hos Brønd­by er det Ro­dolph Austin, der er ude med ka­ran­ta­e­ne og uden ham er Brønd­bys de­fen­siv og­så til at ta­le med. I for­vej­en er det en kamp, hvor FCN skal gå ef­ter tre po­int for at ha­en­ge på top­pen, mens Brønd­by skal det sam­me for at kun­ne føl­ge med top­hol­de­ne, så den bør ik­ke gå i stå ved uaf­gjort. Godt nok mang­ler FCN et par of­fen­si­ve pro­fi­ler, men »over 2,5 mål« skal prø­ves.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.