Und­gå stort ska

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Der er ta­get ud­gangs­punkt i en ren­te på 0,8 pct. i 2014 og en ren­te på 0,3 pct. i 2016.

Har du få­et la­ve­re ren­te på dit bo­lig­lån i 2015? Så ri­si­ke­rer du et skat­tes­ma­ek - hvis du ik­ke ret­ter din forskuds­op­gø­rel­se. Nor­dea Kre­dit har be­reg­net, hvad det be­ty­der i kro­ner og øre for et lån på en mil­li­on kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.